Ελευθέριος Συναδινός: Εσωτερικοί εχθροί και πολέμιοι του εθνικισμού απεργάζονται σχέδια άλωσης της Ευρώπης

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 - 17:09

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου επισημαίνοντας ότι, οι πολιτικοί προωθούν την εθνική ισοπέδωση, μέσω της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων και της ανεξέλεγκτης ανεκτικότητας, η οποία οδηγεί σε ανεξέλεγκτη αύξηση της λαθρομετανάστευσης, της τρομοκρατίας, και του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

Ακολουθεί η ομιλία:

"Κύριε Πρόεδρε, η εφαρμογή της πολιτικής του ξέφραγου αμπελιού αποτυπώνεται σε αίμα ανύποπτων αθώων ανθρώπων και σπορά φόβου στους πολίτες των κρατών μελών.

Εσωτερικοί εχθροί και πολέμιοι του εθνικισμού, απεργάζονται σχέδια άλωσης της Ευρώπης, ενάντια στα δικαιώματα των γηγενών Ευρωπαίων και εις βάρος της εθνικής ασφάλειας και του κράτους δικαίου. Όσο οι πολιτικοί προωθούν την εθνική ισοπέδωση, μέσω της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων και της ανεξέλεγκτης ανεκτικότητας, τόσο θα αυξάνεται η ηθική συναυτουργία και η εγκληματική συνυπευθυνότητά τους στη σφαγή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, των λαών της Ευρώπης.

Η άμεση επαναφορά του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης και η πλήρης κατάργηση της Συνθήκης Σένγκεν, είναι πιο επίκαιρη και αναγκαία, ως πρώτα βήματα καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, της τρομοκρατίας, και του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

Τα κυρίαρχα κράτη χρειάζονται ισχυρά και ασφαλή σύνορα, εκρίζωση των αποσταθεροποιητικών και αντεθνικών πυρήνων και εμπέδωση του κλίματος τάξης και ασφάλειας, ως πρωταρχικές παράμετροι ανάπτυξης, ειλικρινούς συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εθνών."