Ελευθέριος Συναδινός: Άμεση δράση για την εξάλειψη χρήσης υδραργύρου

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 - 13:19

Την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα τη χρήση υδραργύρου τονίζοντας ότι, οι συσσωρευτικές επιδράσεις του υδραργύρου βλάπτουν τεκμηριωμένα τον ανθρώπινο οργανισμό ενώ δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα επίπεδα ασφαλείας, καταλήγοντας ότι η ανάληψη δράσης για την εξάλειψη της χρήσης του, καθώς και η αντικατάστασή του με κατάλληλες και ικανοποιητικές επιλογές, πρέπει να επιταχυνθεί άμεσα.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, οι συσσωρευτικές επιδράσεις του υδραργύρου βλάπτουν τεκμηριωμένα τον ανθρώπινο οργανισμό και δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα επίπεδα ασφαλείας. Ακόμη και η έμμεση απελευθέρωση οποιασδήποτε ποσότητάς του στο περιβάλλον είναι μη παραδεκτή, λόγω της τοξικότητας και της διάρκειας σε βάθος χρόνου.

Επιβάλλεται η αντικατάστασή του με κατάλληλες και ικανοποιητικές επιλογές, επενδύοντας σε εναλλακτικές παραγωγικές διαδικασίες. Περιορισμοί στο εμπόριο προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο είναι επιβεβλημένοι, ενώ πρέπει παράλληλα οι τρίτες χώρες που διαθέτουν βιομηχανία επεξεργασίας ή επεξεργάζονται προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, να βοηθηθούν εισάγοντας καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές.

Η εξάλειψη χρήσης υδραργύρου και η αδρανοποίηση των βλαπτικών καταλοίπων του, ορθώς συνοδεύεονται από κριτήρια ιχνηλασιμότητας, ανακύκλωση αποβλήτων, διαχείριση εναποθέσεων και αποκατάσταση των μολυσμένων περιοχών.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποστηρίξουν με κάθε μέσο την αποδοτική εκτέλεση των φιλόδοξων προτάσεων. Συνοψίζω. Δεν υπάρχουν ασφαλή όρια όσον αφορά στον υδράργυρο και η ανάληψη δράσης  πρέπει να επιτευχθεί άμεσα.