Ελ. Συναδινός: Προέχει η ευημερία των πολιτών και όχι ο πλουτισμός των τραπεζιτών και των διεφθαρμένων πολιτικών

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 - 18:37

Την Τετάρτη 17 Μαϊου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα τις εξουσίες και τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τόνισε ότι, η προληπτική της εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα και η συμβολή της στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος παραμερίζεται εσκεμμένα για ιδιοτελείς σκοπούς, όπως έγινε με την ένοχη σιωπή της όταν η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σημίτη στην Ελλάδα, χάλκευε τα στοιχεία ελλείματος και δημόσιου χρέους, για να μπει η χώρα στην ευρωζώνη και κατέληξε ότι ο τρόπος λειτουργίας και η λογοδοσία της τράπεζας πρέπει να αλλάξει, καθόσον προέχει η ευημερία των πολιτών της Ένωσης και όχι ο πλουτισμός των τραπεζιτών και των διεφθαρμένων πολιτικών.

Ακολουθεί η ομιλία:

"Κύριε Πρόεδρε, η ΕΚΤ ασκεί μια πολιτική ανισοτήτων άνευ διαφάνειας έναντι των κρατών μελών και εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα των ισχυρών της Ευρώπης. Θα μπορούσε να ασκεί το ρόλο της όπως μια εθνική τράπεζα ενός κυρίαρχου κράτους. Δηλαδή, να προχωρά σε υποτίμηση του ευρώ ή να εξυπηρετεί το χρέος κάποιου κράτους, ώστε να αποφεύγεται ο πληθωρισμός και να διατηρείται η πιστοληπτική ικανότητα των αδύναμων κρατών.

Αντίθετα, ενώ είναι πασιφανής η αναγκαιότητα και χρησιμότητα της έκδοσης ευρωομολόγων, η Τράπεζα υποκύπτει στην άρνηση της γερμανικής κυβέρνησης. Βάσει της συνθήκης, η ΕΚΤ δεν ελέγχεται από δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους των λαών. Η ανεξαρτησία αυτή έχει μετατραπεί σε ασυδοσία. Η προληπτική της εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα και η συμβολή της στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος παραμερίζεται εσκεμμένα για ιδιοτελείς σκοπούς.

Παράδειγμα, η ένοχη σιωπή της όταν η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σημίτη στην Ελλάδα, χάλκευε τα στοιχεία ελλείματος και δημόσιου χρέους, για να μπει η χώρα στην ευρωζώνη.

Ο τρόπος λειτουργίας και η λογοδοσία της ΕΚΤ πρέπει να αλλάξει. Προέχει η ευημερία των πολιτών της Ένωσης και όχι ο πλουτισμός των τραπεζίτων και των διεφθαρμένων πολιτικών"