Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Σπάρτης: Ο θεσμός της «Γερουσίας»

Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017 - 07:28

Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Σπάρτης: Ο θεσμός της «Γερουσίας»

Μια εκ των σημαντικότερων καινοτομιών που εισήγαγε ο Λυκούργος ήταν και η σύσταση της Γερουσίας. Το πολιτικό σκηνικό της εποχής μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν ασταθές. Από την μια παρέκλινε προς το μέρος των βασιλέων με κίνδυνο να μετατραπεί σε τυραννικό καθεστώς και από την άλλη έτεινε προς την πλευρά του λαού με κίνδυνο να μοιάζει με το δημοκρατικό πολίτευμα, το οποίο δεν έχαιρε ιδιαίτερης αναγνώρισης στην πολιτεία της Σπάρτης.

Κατά την εποχή του Λυκούργου το πολιτικό σώμα της Γερουσίας τοποθετήθηκε στο μέσο της πολιτείας, με στόχο την πολιτική ισορροπία και τάξη. Ήταν μια επιτροπή ευγενών και σεβάσμιων γερόντων, με αρμοδιότητα ουσιαστικά την διακυβέρνηση του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα στην Αντεπίθεση