Πρόταση Νόμου Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή για την Άμυνα εντός Οικιακού Ασύλου

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018 - 17:24

Με αφορμή την ραγδαία άνοδο της σκληρής εγκληματικότητας και τις συνεχείς εισβολές ληστών σε οικίες Ελλήνων πολιτών η Χρυσή Αυγή κατέθεσε στην Βουλή πρόταση νόμου που επιλύει αυτό το μείζον πρόβλημα.

Με βάση τον νόμο αυτό - ο οποίος πρέπει άμεσα να ψηφιστεί από όλα τα κόμματα - ο πολίτης που πέφτει θύμα εγκληματιών εντός της οικίας του δεν θα πηγαίνει κατηγορούμενος, εάν κάνει χρήση νόμιμου οπλισμού για την διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας του. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης νόμου: 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

( Άμυνα εντός του οικιακού ασύλου)

1.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά εισβολής εγκληματιών σε οικίες, τα οποία έχουν οδηγήσει σε θανάτους, κακοποιήσεις και βασανισμούς πολιτών έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό αίσθημα φόβου και ανασφάλειας στην ελληνική κοινωνία. Η ανησυχία και ο τρόμος των πολιτών εντείνεται και από το γεγονός ότι η κείμενη ποινική νομοθεσία και ιδίως το άρθρο 22 του Ποινικού Κώδικα, αφήνει εκτεθειμένο σε ποινικές κυρώσεις τον πολίτη, ο οποίος θα κληθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την οικογένειά του εντός της οικίας του, προσβάλλοντας τον επιτιθέμενο εγκληματία.

Η ισχύουσα διατύπωση της τρίτης παραγράφου του άρθρου 22 σε πολλές περιπτώσεις έχει ως συνέπεια την ποινική εμπλοκή θυμάτων, ενώ αντίθετα ενισχύει την ασυδοσία, την επιθετικότητα και την αίσθηση ατιμωρησίας των εγκληματιών. Η οικία του κάθε πολίτη θα πρέπει να αποτελεί  άσυλο απόλυτα προστατευόμενο από κράτος και την ποινική νομοθεσία και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πράξη προσβολής του εισβολέα εγκληματία από τον πολίτη, η οποία έχει τελεστεί εντός των ορίων της οικίας του, θα πρέπει να θεωρείται εξ ορισμού και άνευ ετέρων προϋποθέσεων, ως πράξη τελεσθείσα υπό καθεστώς άμυνας, επιπλέον δε, θα πρέπει να κρίνεται ατιμώρητη οποιαδήποτε τυχόν υπέρβαση αυτής. 

2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΜΥΝΑ

1 Δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε περίπτωση άμυνας.

2. Άμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου στην οποία προβαίνει το άτομο, για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τους.

3. Το αναγκαίο μέτρο της άμυνας κρίνεται από το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της βλάβης που απειλούσε, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις λοιπές περιστάσεις

ΑΡΘΡΟ 23

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Όποιος υπερβαίνει τα όρια της άμυνας τιμωρείται, αν η υπέρβαση έγινε με πρόθεση, με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83), και αν έγινε από αμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις τις σχετικές με αυτήν. Μένει ατιμώρητος και δεν του καταλογίζεται η υπέρβαση, αν ενέργησε μ’ αυτόν τον τρόπο εξ αιτίας του φόβου ή της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Στο άρθρο 22 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος υπ’αριθμόν 4 η οποία έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΜΥΝΑ

4.Η προσβολή του επιτιθέμενου είναι αναγκαία και δεν αποτελεί άδικη πράξη σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αυτή τελείται από άτομο εντός των ορίων της οικίας του, προκειμένου να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τους.

Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 23

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΜΥΝΑΣ

Όποιος υπερβαίνει τα όρια της άμυνας τιμωρείται, αν η υπέρβαση έγινε με πρόθεση, με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83), και αν έγινε από αμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις τις σχετικές με αυτήν. Μένει ατιμώρητος και δεν του καταλογίζεται η υπέρβαση: α) αν ενέργησε μ’ αυτόν τον τρόπο εξ αιτίας του φόβου ή της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση και β) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 22.