Οι τακτικές μάχης του σπαρτιατικού στρατεύματος - Δ’ Μέρος

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017 - 07:01

Οι τακτικές μάχης του σπαρτιατικού στρατεύματος - Δ’ Μέρος

Επιπροσθέτως, μια ακόμη ιδιαίτερη τακτική που χρησιμοποιείτο έναντι πελταστών, καθώς και άλλων ελαφρά οπλισμένων πολεμιστών, ήταν αυτή των «εκδρόμων» της οπλιτικής φάλαγγας. Πιο συγκεκριμένα, οι πελταστές και άλλοι ψιλοί καταπονούσαν την φάλαγγα με τα ακόντια τους, ενώ οι οπλίτες δεν μπορούσαν να καταφέρουν πολλά απέναντι τους, επειδή οι πρώτοι διέφευγαν γρήγορα από την αντεπίθεση…

Διαβάστε περισσότερα στην Αντεπίθεση