Οι Σπαρτιάτες στην πορεία προς την μάχη - Α’ Μέρος

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017 - 07:28

Οι Σπαρτιάτες στην πορεία προς την μάχη - Α’ Μέρος

 σπαρτιατική πολεμική μέθοδος περιγράφεται με αρκετή ακρίβεια και παραστατικότητα διαμέσου του Ξενοφώντα, στο έργο του «Λακεδαιμονίων Πολιτεία». Η απόφαση για πόλεμο και εκστρατεία εναντίον των αντιπάλων λαμβανόταν από τους πολίτες που θα συμμετείχαν στην φάλαγγα των οπλιτών. Η πλειοψηφία τους έπρεπε να αποφασίσει υπέρ της έναρξης των εχθροπραξιών, αναλαμβάνοντας έτσι το βάρος των επιχειρήσεων.…

Διαβάστε περισσότερα στην Αντεπίθεση