Οι μεταρρυθμίσεις της Λυκούργειας Νομοθεσίας

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017 - 07:28

Οι μεταρρυθμίσεις της Λυκούργειας Νομοθεσίας

Στην συνέχεια παρατίθενται, ενδεικτικά, κάποιες εκ των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων που εφήρμοσε ο Λυκούργος διαμέσου του νομοθετικού του έργου, οι οποίες πέρα του πρακτικού τους περιεχομένου, ασκούσαν σημαντική επίδραση τόσο στην διαμόρφωση, όσο και στην άρτια ανάπτυξη του ιδιαίτερου σπαρτιατικού χαρακτήρα των πολιτών της. Ο Αναδασμός της Γης Ο θεσμός του αναδασμού της γης αποτελεί μια…

Διαβάστε περισσότερα στην Αντεπίθεση