Όχι στον εμπαιγμό των πυροσβεστών: Τροπολογία και τοποθετήσεις βουλευτών Χρυσής Αυγής για τα δίκαια αιτήματά τους! 2 ΒΙΝΤΕΟ

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 - 19:22

Στην ομιλία του επί του νομοσχεδίου: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», ο Συναγωνιστής Ιωάννης Αϊβατίδης τόνισε τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης Σύριζα-Ανέλ.

Ο βουλευτής Κερκύρας επεσήμανε την ομηρία στην οποία βρίσκονται οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας, λόγω της συγκεκριμένης υποκριτικής τροπολογίας, ενώ σημείωσε πως πρόκειται για εμπαιγμό μιας ολόκληρης κοινωνικής ομάδας, παραθέτοντας ένα απόσπασμα από την εν λόγω τροπολογία:

«Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Πυροσβεστικό Σώμα, ύστερα από αίτησή τους, εντασσόμενοι στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Όσον αφορά δε στους ήδη υπηρετούντες Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, εντάσσονται αυτοδίκαια από 1η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, καταλαμβάνοντας νέες οργανικές θέσεις που θα συστηθούν με Προεδρικό Διάταγμα, με ταυτόχρονη βέβαια κατάργηση των ισάριθμων οργανικών θέσεων της ειδικής κατηγορίας από όπου προέρχονται».

Ταυτοχρόνως, τόνισε την απαράδεκτη τακτική να εκχωρούνται υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους σε ύποπτες ΜΚΟ, ενώ επιτέθηκε σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για την από κοινού ευθύνη τους για το τέλμα στο οποίο έχουν φτάσει τον ελληνικό λαό.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Κουκούτσης τόνισε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι η μνημονιακή κυβέρνηση Σύριζα-Ανέλ φροντίζει για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των μειονοτήτων, αλλά αντιθέτως αφήνει στο περιθώριο τις ελληνικές οικογένειες, τους αγρότες, τους νέους.

Ως χαρακτηριστικό μάλιστα παράδειγμα ανέφερε τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και την ανεκδιήγητη τροπολογία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ενώ πρόσθεσε ότι η εκπροσώπηση των σχετικών φορέων είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. 

Διαβάστε επίσηςΗ Χρυσή Αυγή στο πλευρό των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης - Θερμή υποδοχή έξω από την βουλή!

Η Χρυσή Αυγή στηρίζει τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

«Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 συστάθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα ιδιαίτερη κατηγορία «πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» που κατέλαβε 4.000 οργανικές θέσεις με αντίστοιχη κατάργηση 4.000 οργανικών θέσεων μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 3.400 θέσεις καλύφθηκαν από εποχικούς πυροσβέστες, ενώ οι 600 θέσεις από ιδιώτες, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επίσης, με το Νόμο αυτό προβλέφθηκε ότι όσοι «πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης» ήταν μέχρι 40 ετών ως την 31/12/2011 και ήσαν κάτοχοι απολυτήριου λυκείου, με αίτησή τους έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της πενταετίας είχαν το δικαίωμα να αιτηθούν τη μονιμοποίησή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ όσοι δεν διέθεταν τις προϋποθέσεις αυτές είχαν το δικαίωμα να αιτηθούν ανανέωση της πενταετίας.

Η πρόσληψη έγινε στις 10-02-2012 και η λήξη της πενταετούς θητείας τους ήταν στις 09-02-2017.

Στις 09-06-2016 δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 1637 Β΄) η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Τόσκα, που ρύθμιζε την διαδικασία μονιμοποίησης, ανανέωσης θητείας ή απόλυσης των «πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης».

Αφού ακολουθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από τον ανωτέρω νόμο και ενώ έχουν κοινοποιηθεί τα Πρακτικά του Πρωτοβάθμιου και του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίων Κρίσεως του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για τη μονιμοποίηση κατωτέρων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος (αρ.πρωτ. 4107 και 6533 δ/γη Α.Π.Σ) από τα οποία κρίνονται συνολικά δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις (2.093) «πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης» ικανοί προς μονιμοποίηση και ενώ η διαδικασία έβαινε προς την ολοκλήρωσή της, ξαφνικά, οκτώ ημέρες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των ανωτέρω 2093 ικανών για μονιμοποίηση «πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης», λόγω εμπλοκής της διαδικασίας, οι «πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης»  βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόλυση από τις τάξεις του Π.Σ. και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπλοκή συνίσταται, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο ποσοστό 1 προς 4 (προσλήψεις-αποχωρήσεις), πρόβλημα που έχει ξεπεραστεί σε Αστυνομία και Στρατό. Η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης θα σημάνει έξοδο προς την ανεργία δύο και πλέον χιλιάδων πυροσβεστών που βρίσκονται σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» εδώ και χρόνια», αλλά και τεράστιο κενό έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού στην πυρασφάλεια και στην προστασία των δασών από πυρκαγιές και στη γενικότερη αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος ως βασικού πυλώνα της πολιτικής προστασίας.

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα μονιμοποίησης στους ήδη υπηρετούντες «πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την αυτοδίκαια ένταξη τους από 01/02/2017 στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος». Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος προκειμένου να καθορισθούν η διαδικασία και τα όργανα που θα αποφασίζουν τη μονιμοποίηση στην Υπηρεσία.

Οι ρυθμίσεις αυτές, κατοχυρώνουν τα εργασιακά δικαιώματα της ως άνω κατηγορίας προσωπικού στη βάση της μονιμότητας και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας τους στον υπηρεσιακό χώρο..

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο …

Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Πυροσβεστικό Σώμα, ύστερα από αίτησή τους, εντασσόμενοι στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Η αίτηση για μονιμοποίηση υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας. Για την κρίση του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7. Δεν επιτρέπεται η ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς».

Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Πυροσβεστών και τίθενται στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού κατά το χρόνο ένταξης. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο βασικής τους εκπαίδευσης. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το πυροσβεστικό προσωπικό εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψής τους ως Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μονιμοποίησης και τα όργανα στα οποία υποβάλλονται, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των πρωτοβαθμίων συμβουλίων κρίσης, η ειδικότερη διαδικασία μονιμοποίησης ή απόλυσης από την Υπηρεσία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι ήδη υπηρετούντες Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντάσσονται αυτοδίκαια από 01/02/2017 στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, καταλαμβάνοντας νέες οργανικές θέσεις, που θα συστηθούν με Προεδρικό Διάταγμα και ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων οργανικών θέσεων της ειδικής κατηγορίας απ’ όπου προέρχονται.»

Αθήνα, 16/02/2017

Οι προτείνοντες βουλευτές
Ιωάννης Αϊβατίδης
Γεώργιος Γερμενής
Δημήτριος Κουκούτσης
Ιωάννης Λαγός
Ηλίας Παναγιώταρος
Ιωάννης Σαχινίδης