Ο τύραννος Νάβις και η υποταγή στην Ρώμη - Α’ Μέρος

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019 - 07:29

Ο τύραννος Νάβις και η υποταγή στην Ρώμη - Α’ Μέρος

Μετά τον θάνατο του Μαχανίδα, στον θρόνο τον διαδέχτηκε ο Νάβις, μακρινός απόγονος του βασιλιά Δημάρατου. Αρχικά άσκησε την εξουσία ως επίτροπος του ανήλικου Πέλοπα, αλλά αργότερα ως τύραννος. Στο σημείο αυτό, δε, αξίζει να σημειωθεί ότι αποκλήθηκε τύραννος όχι τόσο για την «τυραννία» που άσκησε στην πόλη, αλλά γιατί παραμέρισε τον Πέλοπα…

Διαβάστε περισσότερα στην Αντεπίθεση