Ο Κωστής Παλαμάς περί μπολσεβικισμού

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012 - 06:07

Ο Κωστής Παλαμάς περί μπολσεβικισμού

“Βοσκοί, στην μάντρα της Πολιτείας οι λύκοι! Οι λύκοι!
Στα όπλα, Ακρίτες! Μακριά και οι φαύλοι και οι περιττοί,
Καλαμαράδες και δημοκόποι και μπολσεβίκοι,
Για λόγους άδειους ή για του ολέθρου τα έργα βαλτοί.”
                         
 ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ