Ο Κορινθιακός Πόλεμος - Γ’ Μέρος

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018 - 07:28

Ο Κορινθιακός Πόλεμος - Γ’ Μέρος

Έπειτα από τις νίκες του, ο Κόνων επέστρεψε στην Αθήνα μέσα σε κλίμα μεγάλου ενθουσιασμού, ενώ εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο για την ανόρθωση της πόλης, αρχής γενομένης από την ανοικοδόμηση των Μακρών Τειχών, καθώς επίσης και των τειχών του Πειραιά. Ακολούθως, με την βοήθεια του Φαρνάβαζου, οι Αθηναίοι εγκατέστησαν δημοκρατικές παρατάξεις στα νησιά, πετυχαίνοντας ακόμη και την επικράτηση των δημοκρατικών στην πόλη της Κορίνθου.

Όσον αφορά στην στρατιωτική προετοιμασία, ο Ιφικράτης προέβη στην δημιουργία ενός αξιομαχότατου σώματος πελταστών. Ειδικότερα, οι πελταστές συγκαταλέγονταν στους ψιλούς, καθώς ο ρόλος τους, αρχικά τουλάχιστον, ήταν αρκετά περιορισμένος. Οι ψιλοί τοποθετούντο κατά κύριο λόγο μπροστά από την φάλαγγα και συνέχιζαν να μάχονται πλευροκοπώντας τους εχθρούς, ενώ ευνοϊκή θέση για αυτούς είχαν οι χαμηλοί λόφοι, τα υψώματα και οι δασώδεις εκτάσεις. Έτσι, κατορθώνοντας  την εκμετάλλευση των κύριων χαρακτηριστικών τους, που ήταν η ευκινησία και η σχετικά εύκολη εκπαίδευση, συγκρότησε ένα αξιόμαχο σώμα, πειθαρχημένο, με ακρίβεια στους ελιγμούς και καλά αμειβόμενο.

Ο Ιφικράτης και οι πελταστές του είχαν εγκατασταθεί στην Κορινθία, από όπου και πραγματοποιούσαν μικρές επιδρομές, καταφέρνοντας με τον τρόπο αυτό να πλήξουν τους αντιπάλους τους και να φτάσουν νικητές μέχρι την Μαντίνεια. Ωστόσο...

Διαβάστε περισσότερα στην Αντεπίθεση