Ι. Αϊβατίδης: “Αντισυνταγματικό το πρωτόκολλο προσχώρησης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ” - ΒΙΝΤΕΟ

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019 - 13:06

Η Νέα Δημοκρατία συντάχθηκε με το ΚΚΕ και καταψήφισε την πρόταση αντισυνταγματικότητας της Χρυσής Αυγής!

Ο συναγωνιστής και βουλευτής Κέρκυρας Ιωάννης Αϊβατίδης ανέπτυξε στην Ολομέλεια της βουλής της πρόταση αντισυνταγματικότητας της Χρυσής Αυγής για την προσχώρηση του κρατιδίου των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ.

Ο συναγωνιστής τόνισε πως υπάρχει ουσιαστική και τυπική αντισυνταγματικότητα στο σχέδιο νόμου που εμπεριέχει το πρωτόκολλο εισδοχής διότι το γειτονικό κρατίδιο συνεχίζει να σφετερίζεται το ιερό όνομα και την ελληνικότητα της μίας και μόνης, αληθούς και γνήσιας Μακεδονίας. «Στο εν λόγω Πρωτόκολλο του Ν.Α.Τ.Ο. στην ονομασία του γειτονικού κράτους εμπεριέχεται ο Ελληνικός όρος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (με συνοδό γεωγραφικό προσδιορισμό, ήτοι «ΒΟΡΕΙΑ»). Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ αποτελεί γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτή της Χρυσής Αυγής τόνισε επιπλέον πως το γειτονικό κράτος καταφανώς και δολίως σφετερίζεται τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ που επισήμως χρησιμοποιείται σε τρεις δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες) της Ελλάδας με αντίστοιχο επίσης γεωγραφικό προσδιορισμό, ήτοι την Περιφέρεια Κεντρικής, Δυτικής, αλλά και Ανατολικής Μακεδονίας (και Θράκης), που πέραν όλων των άλλων, υπάρχει για αυτές τις Περιφέρειες (όπως και για τις λοιπές δέκα) συνταγματική πρόβλεψη που επιτρέπει την διά νόμου ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.

Ο συναγωνιστής Αϊβατίδης στην συνέχεια σημείωσε πως «για την κύρωση του εν λόγω σχεδίου νόμου (που εμπεριέχει το υπογραφέν Πρωτόκολλο), αναντίρρητα απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών (180) και όχι απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151) ή σχετική πλειοψηφία επί των παρόντων. Ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται προς ψήφιση το παρόν σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα η αναφορά στο «άρθρο πρώτο» του εισαγόμενου σχεδίου νόμου ότι «Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το Α28Σ παρ. 1» αναφανδόν καταστρατηγεί την συνταγματικά προβλεπόμενη αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων για τις περιπτώσεις αυτές (Α28Σ, παράγραφος 2). Με βάση τα ανωτέρω αναφανδόν εγείρεται ζήτημα τυπικής αντισυνταγματικότητας του εν λόγω σχεδίου νόμου, που αφορά στη διαδικασία παραγωγής».

Για ακόμη φορά η πατριδοκάπηλη Νέα Δημοκρατία δια μέσου του κοινοβουλευτικού τπους εκπροσώπου Δένδια καταψήφισε την πρόταση αντισυνταγματικότητας της Χρυσής Αυγής και αυτή την φορά συντάχθηκε με το προδοτικό ΚΚΕ που επιδίωκε «ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη» για να αποφύγει το χειροκρότημα των συριζαίων…  

Ακολουθεί το κείμενο της πρότασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Χρυσή Αυγή: 

ΠΡΟΣ: κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(εν όψει Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 8/2/2019)
ΑΘΗΝΑΙ, 7/2/2019

ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗΣ)  (συμφώνως με το άρθρο 100 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων)

ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Εισάγεται προς ψήφιση (8/2/2019), στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, σχέδιο νόμου, που τιτλοφορείται ως εξής:

"Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας".

===========================================================================

Στο πλαίσιο της άσκησης δικαιώματος πολιτικού προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας σχεδίου νόμου, που ως γνωστόν λαμβάνει χώρα κατά τη διαδικασία εισαγωγής προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, οι κάτωθι υπογράφοντες Πρόεδρος και μέλη της Κ.Ο. του Λαϊκού Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, προβάλλουμε τις κάτωθι συγκεκριμένες αντιρρήσεις ως προς τη συνταγματικότητα του εν λόγω σχεδίου νόμου και ΖΗΤΟΥΜΕ στο στάδιο της κατ᾽ αρχήν συζήτησης, να αποφανθεί η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, επί των κάτωθι ανακυπτόντων ζητημάτων αντισυνταγματικότητας: 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α.1. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων θεμελιώνεται στην τυπική ανωτερότητα του Συντάγματος της Ελλάδας. Ως γνωστόν το Σύνταγμα της Ελλάδας αποτελεί το θεμελιώδη και υπέρτατο Νόμο της Πολιτείας, καταστατικό χάρτη αυξημένης τυπικής ισχύος, με ανώτερη ουσιαστική και τυπική ιεραρχική θέση στην έννομη τάξη και όλοι οι κανόνες δικαίου πρέπει αναντίρρητα να συμφωνούν με αυτό (αυτό αφορά και στην κύρωση διεθνών συμβάσεων με νόμο, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ και να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου). Συνεπώς, δεν είναι επιτρεπτό κυρωτικοί νόμοι διεθνών συμβάσεων να υπερακοντίζουν επιταγές του Συντάγματος.

Α.2. Το Σύνταγμα ως θεμελιώδης Νόμος, είναι υπέρτερος (lex suprema) και κατ´ εξοχήν ουσιαστικός (lex fundamentalis) και κάθε άλλος κανόνας δικαίου τελεί σε σχέση εξάρτησης προς αυτό (lex inferior) με βάση την ανωτερότητα του Συντάγματος. Από την τυπική και ουσιαστική ανωτερότητα του Συντάγματος αναφανδόν προκύπτει άμεσα η έννοια της «συνταγματικότητας», της συμφωνίας δηλαδή ενός κανόνα δικαίου με το Σύνταγμα, τόσο ως προς το περιεχόμενό του, όσο και προς την ακολουθούμενη μέθοδο παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η ουσιαστική συνταγματικότητα, η οποία και προεξάρχει, έγκειται στην συμφωνία των νόμων με την ουσία του Συντάγματος (animus), ενώ η τυπική συνταγματικότητα στην συμφωνία των νόμων με την προβλεπόμενη διαδικασία παραγωγής τους (corpus).

Β. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Β1. Με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγεται προς κύρωση στην Ολομέλεια της Βουλής, υπογραφέν Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού (North Atlantic Treaty Organization, N.A.T.O.) για την προσχώρηση στη Συνθήκη αυτή (Ν.Α.Τ.Ο) της επονομαζόμενης "Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας", του γειτονικού δηλαδή κράτους που συνεχίζει να σφετερίζεται το ιερό όνομα και την ελληνικότητα της μίας και μόνης, αληθούς και γνήσιας Μακεδονίας. Στο εν λόγω Πρωτόκολλο του Ν.Α.Τ.Ο. στην ονομασία του γειτονικού κράτους εμπεριέχεται ο ελληνικός όρος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (με συνοδό γεωγραφικό προσδιορισμό, ήτοι "ΒΟΡΕΙΑ"). Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ αποτελεί γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, η οποία μάλιστα συνορεύει με το, προς προσχώρηση στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού (Ν.Α.Τ.Ο.), κράτος. Στο άρθρο 1 του προς κύρωση Πρωτοκόλλου (και κατ´επέκταση στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου) γίνεται μνεία "στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας", αναφορά που ευθέως αντιστρατεύεται την ουσία (animus) του Συντάγματος, κα δη ουσιαστικές διατάξεις, τις διατάξεις περί οργάνωσης και αποκεντρωτικής διοίκησης του Ελληνικού Κράτους (Α101Σ, Α102Σ), αφού το γειτονικό κράτος προκύπτει, προδήλως, καταφανώς και δολίως να ερανίζεται (σφετερίζεται) τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ που επισήμως χρησιμοποιείται σε τρεις δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες) της Ελλάδας με αντίστοιχο επίσης γεωγραφικό προσδιορισμό, ήτοι την Περιφέρεια Κεντρικής, Δυτικής, αλλά και Ανατολικής Μακεδονίας (και Θράκης), που πέραν όλων των άλλων, υπάρχει για αυτές τις Περιφέρειες (όπως και για τις λοιπές δέκα) συνταγματική πρόβλεψη που επιτρέπει την διά νόμου ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.

Με βάση τα ανωτέρω το παρόν σχέδιο νόμου (άρθρο 1) καταστρατηγεί την ουσία (animus) του Συντάγματος και αναφανδόν εγείρεται ζήτημα ουσιαστικής αντισυνταγματικότητας.

ΖΗΤΟΥΜΕ η Ολομέλεια της Βουλής να αποφανθεί επί της ανωτέρω αντιρρήσεως ουσιαστικής συνταγματικότητας. 

Β2. Ως προκύπτει, το εν λόγω Πρωτόκολλο υπεγράφη από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών-μελών του Ν.Α.Τ.Ο., προεξάρχοντος του εκπροσώπου της  Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας (6/2/1019). Το Ν.Α.Τ.Ο. αποτελεί διεθνή οργανισμό και με το επίμαχο Πρωτόκολλο αναγνωρίστηκαν σε αυτόν, διά του Εκπροσώπου της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εμμέσως πλην σαφώς, αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα της Ελλάδας και άπτονται αυτού (αφορούν στα προαναφερθέντα περί των τριών δευτεροβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης), αλλά και στην εν γένει παρούσα και μελλοντική προάσπιση της ακεραιότητας της Χώρας (που τίθεται εν κινδύνω με την παραχώρηση χρήσης του ονόματος της Μακεδονίας). Για την ακεραιότητα της Χώρας ο ρυθμιστής του πολιτεύματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίδει ενώπιον της Βουλής σχετικό Όρκο. Η Κυβέρνηση, με βάση όχι μόνο δηλώσεις, αλλά και πραγματικά περιστατικά, προσπάθησε να αναδείξει, ποικιλοτρόπως, πως η προσχώρηση του γειτονικού κράτους στο Ν.Α.Τ.Ο., εξυπηρετεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και προάγει τη συνεργασία της Ελληνικής Δημοκρατίας με αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Μάλιστα, στο προοίμιο του Πρωτοκόλλου προβάλλεται ο ισχυρισμός περί αναγνώρισης από τα "Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού" της "ενίσχυσης της ασφάλειας στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού"(!). Συνεπώς, για την κύρωση του εν λόγω σχεδίου νόμου (που εμπεριέχει το υπογραφέν Πρωτόκολλο), αναντίρρητα απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών (180) και όχι απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151) ή σχετική πλειοψηφία επί των παρόντων. Ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται προς ψήφιση το παρόν σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα η αναφορά στο <<άρθρο πρώτο>> του εισαγώμενου σχεδίου νόμου ότι "Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το Α28Σ παρ. 1" αναφανδόν καταστρατηγεί την συνταγματικά προβλεπόμενη αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων για τις περιπτώσεις αυτές (Α28Σ, παράγραφος 2). 

Με βάση τα ανωτέρω αναφανδόν εγείρεται ζήτημα τυπικής αντισυνταγματικότητας του εν λόγω σχεδίου νόμου, που αφορά στη διαδικασία παραγωγής (corpus).

ΖΗΤΟΥΜΕ η Ολομέλεια της Βουλής να αποφανθεί επί της ανωτέρω αντιρρήσεως τυπικής συνταγματικότητας.

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

1. Νικόλαος Μιχαλολιάκος

2. Ιωάννης Αϊβατίδης

3. Σωτηρία Βλάχου

4. Γεώργιος Γερμενής

5. Αντώνιος Γρέγος

6. Ελένη Ζαρούλια

7. Παναγιώτης Ηλιόπουλος

8. Ευάγγελος Καρακώστας

9. Ηλίας Κασιδιάρης

10. Νικόλαος Κούζηλος

11. Ιωάννης Λαγός

12. Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης

13. Ηλίας Παναγιώταρος

14. Χρήστος Παππάς

15. Ιωάννης Σαχινίδης

16. Χρήστος Χατζησάββας