Η. Παναγιώταρος: Ανάγκη για μείωση φορολογίας αγροτών και προστασία Ελληνικών προϊόντων - ΒΙΝΤΕΟ

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 - 20:30

Με τον χειμαρρώδη λόγο του στην επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων ο Βουλευτής Β’ Αθηνών, Ηλίας Παναγιώταρος κατέκρινε την Κοινή Αγροτική Πολιτική που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ως συνέπεια την εξάλειψη της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε. καταργώντας τους δασμούς σε αγροτικά προϊόντα τρίτων χωρών με μηδαμινό κόστος παραγωγής εξοντώνει τους Έλληνες αγρότες, οι οποίοι λόγω υπέρμετρης φορολογίας αδυνατούν να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα.

Παράλληλα, οι μηδενικοί έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα έχουν οδηγήσει σε παράνομες ελληνοποιήσεις ξένων προϊόντων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση της εθνικής αγροτικής παραγωγής.