Η τιμή τους και η... Τιμή μας

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 - 07:28

Η τιμή τους και η... Τιμή μας

Μια έννοια που για εμάς αποτελεί έναν από τους πυλώνες του τρόπου ζωής, η έννοια της Τιμής, στην σημερινή ξεπεσμένη κοινωνία, δυστυχώς και σε ένα μεγάλο μέρος της σημερινής νεολαίας, έχει ξεχαστεί τελείως. Η μόνη τιμή που αναγνωρίζεται πλέον είναι αυτή με την υλική και χρηματική ερμηνεία της λέξης. Πώς να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο άλλωστε όταν η ίδια η κοινωνία έχει υιοθετήσει τον καπιταλισμό όχι μόνο ως ένα οικονομικό μοντέλο αλλά κι ως έναν τρόπο ζωής; Ήδη σε πολύ μικρή ηλικία αυτό που διδάσκεται στους νέους τόσο στο σχολικό και μετέπειτα πανεπιστημιακό περιβάλλον όσο και στον στενό τους κύκλο είναι το πως θα πουλήσουν τον εαυτό τους με τον καλύτερο και ανταγωνιστικότερο τρόπο. Η εκπαίδευση που λαμβάνεται πλέον δεν αποσκοπεί στο να μεταλαμπαδεύσει στους νέους έναν ορθό τρόπο ζωής βασισμένο σε αξίες και ιδανικά και να αναδείξει τις αρετές τους. Αντίθετα η κοινωνία περνάει το μήνυμα ότι η μόνη αξία που είναι πλέον υπολογίσιμη είναι η χρηματική. Με αυτές τις αντιλήψεις γαλουχείται μια νεολαία χωρίς στόχους, χωρίς ιδανικά και αξίες, έχοντας ως πρότυπα ρηχές προσωπικότητες του διεθνούς lifestyle.

Για κάθε Εθνικιστή η έννοια της Τιμής είναι άμεσα συνυφασμένη με την ίδια του την ζωή. Πρόκειται για ένα φυσικό ένστικτο που οικοδομείται καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής μας και ορίζει σε μεγάλο βαθμό τις πράξεις και τις επιλογές μας. Θεμέλιοι λίθοι του ενστίκτου ή του συναισθήματος αυτού αποτελούσαν πάντα οι αξίες που συνθέτουν την ιδεολογία μας. Καθήκον μας η διαφύλαξη και η ανάδειξη τους. Το μονοπάτι που διαλέξαμε είναι δύσκολο και με πολλά εμπόδια. Καθήκον μας να μην παρεκκλίνουμε από αυτό και να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Έναν αγώνα άνισο που πρέπει να δίνει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά σε καθημερινή βάση αλλά κι όλοι μαζί σαν ένα σύνολο. Έναν αγώνα που μας κάνει να ξεπερνάμε συνεχώς τα όριά μας, να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας και να ενισχύουμε τις αρετές μας. Εξάλλου οι πράξεις μας και η συμπεριφορά μας στον αγώνα που επιλέξαμε να δώσουμε είναι αυτά που καθορίζουν την Τιμή μας και τους ίδιους ως ανθρώπους. Πράξεις που πρέπει να πηγάζουν από την αγνότητα του Σκοπού μας κι όχι από προσωπικές βλέψεις που μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με την ιδεολογία και τον αγώνα μας. 

Αντεπίθεση