Η μάχη των Θερμοπυλών:  «Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ελληνικού Συνασπισμού»

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018 - 07:28

Η μάχη των Θερμοπυλών:  «Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ελληνικού Συνασπισμού»

Ο Ελληνικός Συνασπισμός αποφασίζει να αμυνθεί στην περιοχή των Στενών των Θερμοπυλών, καθώς αποτελούσε το μοναδικό πέρασμα που συνέδεε την νότια με την κεντρική Ελλάδα, ενώ ο Ξέρξης ήταν προφανές ότι θα περνούσε αναγκαστικά από εκεί προς την καθοδική πορεία του στον νότο. Η τοποθεσία, ωστόσο, ήταν ιδανική, καθώς κρίθηκε ως η καλύτερη επιλογή αντίστασης για έναν μικρό αριθμητικά στρατό όπως ο ελληνικός, ο οποίος είχε την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί σωστά την μορφολογία του εδάφους. Το στενό αυτό πέρασμα, του οποίου το πλάτος ήταν μισό πλέθρο, δηλαδή 15,41 μέτρα περίπου, τόσο δηλαδή που μπορούσε να διέλθει μια άμαξα, ήταν το σημείο στο οποίο δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη – σύμβολο όλων των εποχών.

Το ελληνικό στράτευμα που παρατάχθηκε εκεί απαριθμούσε περίπου 7.000 άνδρες, πολύ λιγότερους δηλαδή από όσους μπορούσαν να στείλουν πραγματικά οι ελληνικές πόλεις, αλλά και πολύ πιο λίγους από τους άνδρες  της περσικής δύναμης. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι οι Σπαρτιάτες που συμμετείχαν εκεί ήταν τριακόσιοι, σε σύνολο οχτώ χιλιάδων Ομοίων. Αυτοί αποτελούσαν και την πραγματικά επίλεκτη δύναμη, την αιχμή του δόρατος των ελληνικών δυνάμεων. 

Διαβάστε περισσότερα στην Αντεπίθεση