Η λατρεία και οι θρησκευτικές συνήθειες των Σπαρτιατών - Γ’ Μέρος

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017 - 07:28

Η λατρεία και οι θρησκευτικές συνήθειες των Σπαρτιατών - Γ’ Μέρος

«Τα Κάρνεια»

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ανάμεσα στις σημαντικότερες εορτές των Δωριέων, αλλά και των Σπαρτιατών ειδικότερα, περιλαμβάνονταν τα «Κάρνεια» ή «Κάρνεα». Επρόκειτο για μια πολεμική και μυητική εορτή, αφιερωμένη στον θεό Απόλλωνα «Κάρνειο», η οποία λάμβανε χώρα ανά τετραετία, με την διεξαγωγή θυσιών και αγώνων. Διαρκούσε εννέα ημέρες του τοπικού μηνός Καρνείου Αυγούστου και κάποιες φορές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την Πανσέληνο. 

Από ιστορικές πηγές προκύπτει ότι αρχικά η εορτή ήταν αφιερωμένη σε έναν τοπικό θεό υπό το όνομα «Κάρνος», που σημαίνει «κριός», και λογιζόταν ως προστάτης της γονιμότητας, της καρποφορίας και της συγκομιδής των καρπών. Η παράδοση, λοιπόν, που διατηρήθηκε έως το τέλος της αρχαιότητας, αναφέρει ότι στην προδωρική περίοδο υπήρξε ξόανο του θεού «Καρνείου οικέτα», το οποίο φυλασσόταν όχι σε ναό, αλλά στην οικία του μάντεως Κριού, όπου προσερχόταν κόσμος για την λατρεία του, καθώς είχε την εύνοια των Δωριέων, αφού, όπως λέγεται, τους είχε διευκολύνει να καταλάβουν την Σπάρτη.

Διαβάστε περισσότερα στην "Αντεπίθεση"

Διαβάστε το Β' Μέρος

Διαβάστε το Α' Μέρος