Η Γεωργία στην Ελληνική Παράδοση και Σκέψη

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016 - 07:24

Η Γεωργία στην Ελληνική Παράδοση και Σκέψη

Σκηνή συγκομιδής από γυναίκες με βρέφος στην Ήπειρο (1930). Φωτογραφία της Έλλης Σουγιουλτζόγλου – Σεραϊδάρη (γνωστής ως Nelly’s από την αγγλική υπογραφή της).

Στην ελληνική παράδοση δινόταν από την αρχαιότητα μια σχεδόν μεταφυσική διάσταση στη διαδικασία της συγκομιδής. Η αξία της αυτή έγκειται στο ότι αποτελεί την πιο άμεση απεικόνιση του αέναου κύκλου σποράς, ανάπτυξης και θερισμού, του αιώνιου κύκλου της ζωής. Πραγματοποιούνταν εορτές που σχετίζονταν με τη γεωργία, όπως οι Αροτοί, ενώ έχει διασωθεί και πλήθος αναπαραστάσεων της γεωργικής διαδικασίας σε αμφορείς και αλλού. Ομοίως κατά τα νεότερα χρόνια η γεωργία αποτελούσε και αποτελεί βασική ενασχόληση Ελλήνων που δεν κατοικούν στις μεγαλουπόλεις.

«Πασών των επιστημών μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία εστί» - Αριστοτέλης, «Πολιτικά»

Αντεπίθεση