Η Φιλοσοφία της Τέχνης κατά τον Ιππόλυτο Τάιν

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017 - 07:28

Η Φιλοσοφία της Τέχνης κατά τον Ιππόλυτο Τάιν

«Όπως υπάρχει η φυσική θερμοκρασία, η οποία με τις διακυμάνσεις της καθορίζει την εμφάνιση των εκάστοτε ειδών τέχνης, έτσι υπάρχει και η ηθική θερμοκρασία, της οποίας οι διακυμάνσεις καθορίζουν τα εκάστοτε είδη τέχνης.»

Ο Ιππόλυτος Ταίιν υπήρξε Γάλλος Φιλόσοφος, ο οποίος γεννήθηκε στο Βονζιέ των Αρδεννών  το 1828 και πέθανε στο Παρίσι το 1893. Δίδαξε σε πολλά πανεπιστήμια, κυρίως για την φιλοσοφία, την τέχνη, την ιστορία και την φιλολογία.  Στο Έργο του «Φιλοσοφία της Τέχνης» τονίζει ότι ένα έργο τέχνης καθορίζεται από τον καλλιτέχνη, όπου εν τούτοις ο καλλιτέχνης δέχεται την επιρροή του περιβάλλοντος, την κοινωνίας, της χώρας στην οποία ανήκει.

Μάλιστα, για να τεκμηριώσει τα λεγόμενά του, ο φιλόσοφος παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως το έργο του Rubensστο Βέλγιο το οποίο παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με τα έργα άλλων ζωγράφων της πατρίδας του, ή ο Ικτίνος και ο Φειδίας των οποίων τα αριστουργήματα έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο ζωής τους, από την θρησκεία τους, την ιδιότητά τους ως Έλληνες πολίτες, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα των Αρχαίων Αθηνών, ή ακόμα όπως τα έργα του Velasquezτα οποία αντικατοπτρίζουν την ισπανική του καταγωγή.

Αυτό που ουσιαστικά επικαλείται ο Ιππόλυτος Ταιν είναι το ότι το Έθνος, η Φυλή, οι Παραδόσεις και τα Έθιμα έχουν άμεση επίδραση στην καλλιτεχνική παραγωγή. Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίζονται διαφορετικά είδη τέχνης από τόπο σε τόπο. Όσο δε αφορά την Ευρώπη, ενώ τα επιμέρους χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά, εν τούτοις σε όλη την ευρωπαϊκή καλλιτεχνική παραγωγή εντοπίζονται κοινά στοιχεία, κοινές καταβολές, γεγονός που φανερώνει και την ενότητα της ευρωπαϊκής φυλής, των λαών της Ευρώπης.

Αναφερόμενοι στην κλασσική τέχνη, πίσω από κάθε έργο κρύβεται ο τρόπος ζωής των Ελλήνων, οι περήφανοι Θεοί, η παλαίστρα και η μάχη, οι αγώνες και η ρητορεία, η ελευθερία και η ιδιότητα του πολίτη-οπλίτη. Κρύβεται η παράδοση των Ελλήνων και οι ίδιοι οι άνθρωποι ως αυθύπαρκτες οντότητες.

Τα έργα τέχνης δεν αποτελούν παρά καθρέφτη της ψυχής του Έθνους!

Αντεπίθεση