Η δομή και η διοίκηση του σπαρτιατικού στρατού

Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017 - 07:28

Η δομή και η διοίκηση του σπαρτιατικού στρατού

Η στρατιωτική δομή της σπαρτιατικής πολιτείας ήταν ιεραρχική και θεμελιωμένη στην πειθαρχία, στην υπακοή στους ανωτέρους, αλλά και στην συνεχή εκπαίδευση, δηλαδή στα βασικότερα χαρακτηριστικά του δυνατότερου στρατού της Ελλάδας. Η δομή του σπαρτιατικού στρατού άρχισε να αλλάζει περίπου στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ., με την εμφάνιση της οπλιτικής φάλαγγας. Δεν…

Διαβάστε περισσότερα στην Αντεπίθεση