Διαβάστε στην “Εμπρός” που κυκλοφορεί: Ποιοι ήταν οι προδότες της Κύπρου;

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018 - 18:01

Διαβάστε στην “Εμπρός” που κυκλοφορεί: Ποιοι ήταν οι προδότες της Κύπρου;

Ποιοι πρόδωσαν την Ελλάδα στην Κύπρο το 1974;

Ασφαλώς και αξιωματικοί, όπως ο Αραπάκης και ο Παπανικολάου, αλλά και πολιτικοί, οι οποίοι θεώρησαν ευεργέτες τους τον Αραπάκη και τον Παπανικολάου για τους οποίους είναι γνωστό ότι: “Την πρωϊαν της Δευτέρας 22.7.1974: α) Ο κ. Αραπάκης διέταξε ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ ΤΑ ΔΥΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ εκ Κύπρου καταλειπόντα τον εχθρόν ελεύθερον και ανενόχλητον να πραγματοποιήση την στρατιωτικώς αστείαν απόβασίν του. β) Ο κ. Παπανικολάου εσταμάτησε τα 6 Φάντομς εις την Κρήτην, με αποτέλεσμα αι Ελληνο – κυπριακαί δυνάμεις να σφυροκοπώνται ανελέητα υπό της απαιδεύτου τουρκικής αεροπορίας και λοιπά λέγων απευθυνόμενος και προς κατωτέρους, αξιωματικούς “πώς να στείλω Φάντομς, οι Βούλγαροι είναι έτοιμοι να μας επιτεθούν, έχουν συγκεντρωθή εις τα σύνορα, θα πάθωμε συμφορά.” Ενώ τούτο ήτο απολύτως ανακριβές.”

Τι απέγινε ο Αραπάκης και ο Παπανικολάου μετά την μεταπολίτευση; 

Διαβάστε την συνέχεια και πολλά άλλα άρθρα, πλούσια εγχώρια και ξένη πολιτική ειδησεογραφία, καθώς και καυστικά σχόλια στην "Εμπρός" που κυκλοφορεί.