Αναγεννησιακή Τέχνη: Οι κλασσικές αξίες στο προσκήνιο

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017 - 07:21

Αναγεννησιακή Τέχνη: Οι κλασσικές αξίες στο προσκήνιο

Ήκουσες Αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα,
π’ ο κύρης σου μ’ εξόρισε σ’ τση ξενιτιάς τη στράτα;
Τέσσερεις μέρες μοναχά μού δωκε ν’ ανιμένω
Κι απόκει να ξενητευτώ πολλά μακρά να πηαίνω
και πώς να σ’ αποχωριστώ, και πώς να σου μακρύνω,
και πώς να ζήσω δίχως σου στο ξορισμόν εκείνο;

Ο ιπποτισμός, η ευγένεια και το ήθος του Ερωτόκριτου δεν απηχούν παρά τις αξίες της αναγέννησης, στην οποία η φιλοσοφία και οι ιδέες της κλασικής αρχαιότητας επανέρχονται στο προσκήνιο. Σε αντίθεση με τον διαφωτισμό και τη στείρα κυριαρχία του ορθού λόγου, η αναγέννηση στηρίζεται στον νεοπλατωνισμό αλλά και την μυθολογία.

Διαβάστε περισσότερα στην Αντεπίθεση