9 Μαρτίου 1941: Το Έπος του Υψώματος 731

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018 - 14:18

9 Μαρτίου 1941: Το Έπος του Υψώματος 731

Τον Νοέμβριο του 1940, η εισβολή των Ιταλών στην Ελλάδα, έχει μετατραπεί σε «Βατερλώ», αφού ο Ελληνικός Στρατός, τους έ­χει εκδιώξει μέχρι και 50 χιλιόμετρα πέραν των συνόρων, στο εσωτερικό της Βορείου Ηπείρου.

Ο Μουσολίνι, φέρει βαρέως – και δικαίως – την εξέλιξη αυτή και προ- κειμένου να απαλείψει την αρνητική εικόνα τόσο στο εσωτερικό της χώ­ρας του, όσο και στα μάτια του συμμάχου του Αδόλφου Χίτλερ, αρχί­ζει να προετοιμάζει την μεγάλη Εαρινή Επίθεση, με το κωδικό όνομα: «Primavera» (Άνοιξη). Τόση σημασία έδινε ο Ντούτσε στην προετοιμα­σία της επιχειρήσεως, ώστε επέβλεψε προσωπικώς των εργασιών.

Οι προπαρασκευές αρχίζουν με την αντικατάσταση του μέχρι τότε Αρχιστρατήγου του Θεάτρου Επι­χειρήσεων Αλβανίας, Στρατηγού Ουμπάλντο Σοντού με τον Αρχηγό του ΓΕΣ Καμπαλλέρο.

Στην συνέχεια και μέχρι τέλους Φεβρουαρίου, μετεφέρθησαν στην Βόρειο Ήπειρο, 10 νέες ιταλικές με­ραρχίες, με ταυτόχρονη άφιξη χι­λιάδων τόνων εφοδίων, πυρομαχικών, αυτοκινήτων και μέσων πυρός, ενώ ο Μουσολίνι με διαταγή του, προέτρεψε τους πάντες να καταταγούν στον Στρατό. Στην πρό­σκληση αυτή ανταποκρίθηκαν ακόμη και υπουργοί του, 5 από τους οποίους κατατάσσονται. Ανάμεσά τους και ο γαμπρός του, Γκαλεάτσο Τσιάνο.

Οι συνολικές δυνάμεις ήταν 25 Μεραρχίες, 3 Συντάγματα Ιππικού, 4 Συντάγματα Βερσαλλιέρων, 1 Σύ­νταγμα Γρεναδιέρων και αριθμός ταγμάτων Μελανοχιτώνων. Ο Μου­σολίνι σχεδίαζε να έχει ολοκληρώ­σει την κατάκτηση της Ελλάδος και της Γιουγκοσλαβίας, μέχρι τέλους Μαρτίου του 1941, ώστε να μη χρειασθεί να αποστείλει ο Χίτλερ για τον σκοπό αυτό τις Μεραρχίες του, καθυστερώντας έτσι την προς Σοβιετική Ένωση ενέργειά του.

Το Σχέδιο Ενεργείας των Ιταλών είχε, περιέργως, περιορισμένες επι­διώξεις, αφού προέβλεπε ως τελι­κό Αντικειμενικό Σκοπό τα Ιωάννι­να, η δε Ζώνη Ενεργείας του, πε­ριοριζόταν μεταξύ των ποταμών Α­ώου και Άψου. Για τον σκοπό αυτό οι Ιταλοί διέθεσαν, υπό τον Στρατη­γό Τσελόζο, συνολικώς 10 Μεραρχίες με 2 εφεδρικές, ενώ το έναντι της Ελληνικό Β’ ΣΣ (Διοικητής Αντι­στράτηγος Μπάκος Γεώργιος) διέ­θετε 4 Μεραρχίες (+1 εφεδρική).

Η Ελληνική Στρατιωτική ηγεσία, αντιληφθείσα εγκαίρως τις ιταλι­κές προπαρασκευές είχε προετοιμασθεί καταλλήλως.

Διαβάστε περισσότερα στο Εθνικισμός.net