Έντυπο Υλικό Εκλογών 2015

Τα προεκλογικά έντυπα του κινήματος σε μορφή PDF:

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΦΕΪ ΒΟΛΑΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (10 Χ 15 εκ.)