Τοποθέτηση της “Ελληνικής Αυγής για την Θεσσαλία” για την καύση RDF στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στον Βόλο

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017 - 13:26

Τοποθέτηση της “Ελληνικής Αυγής για την Θεσσαλία” για την καύση RDF στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στον Βόλο

Λόγω της αναταραχής που έχει προκληθεί στην κοινωνία του Βόλου από το ενδεχόμενο καύσης RDF στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ συνεκλήθη περιφερειακό συμβούλιο στο κτήριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στον Βόλο για να συζητηθεί η στάση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του θέματος.

Το RDF είναι κατάλοιπα από την μηχανική ανακύκλωση των απορριμμάτων και χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης ως δευτερογενές εναλλακτικό καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας και όχι μόνο. Στην τοποθέτησή του, ο περιφερειακός σύμβουλος Καλούτσας Αρτέμιος, σημείωσε πως το 2010 σχεδιαζόταν από εταιρεία του εξωτερικού η κατασκευή υπερσύγχρονου εργοστασίου καύσης RDF για την παραγωγή ενέργειας στην Β’ ΒΙΠΕ στο Βελεστίνο, αλλά ματαιώθηκε το σχέδιο λόγω της αντίδρασης κάποιων τοπικών κομματικών παραγόντων αλλά και της πολύ υψηλής τιμής αγοράς του οικοπέδου. Εάν η επένδυση αυτή πραγματοποιούνταν θα εισάγονταν υπερσύγχρονος εξοπλισμός από την Ιταλία που θα εκμηδένιζε σχεδόν τους εκπεμπόμενους ρύπους ενώ θα υπήρχε τετραπλό σύστημα μέτρησης των ρύπων συνδεδεμένο με τέσσερεις ανεξάρτητους φορείς, Πανεπιστήμιο, ΤΕΕ, Νομαρχία και Περιφέρεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα σημειωνόταν υπέρβαση των ορίων.

Στην περίπτωση όμως, της ΑΓΕΤ, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι εντελώς ακατάλληλες για την καύση του υλικού αυτού με αποτέλεσμα να υφίσταται πολύ σοβαρός κίνδυνος επιδείνωσης της ήδη σημαντικά επιβαρυμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Επισήμανε, επίσης, πως στο θέμα του ελέγχου των εκπεμπόμενων ρύπων είναι τελείως ανεπαρκείς οι διαβεβαιώσεις πως θα γίνονται οκτώ φορές τον χρόνο έλεγχοι στην ΑΓΕΤ για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης του εργοστασίου με τη νομοθεσία. Τέλος, τοποθετήθηκε αρνητικά στο ενδεχόμενο της καύσης του RDF στην ΑΓΕΤ, εάν πρώτα δεν εγκατασταθεί ο αναγκαίος εξοπλισμός. Ο όμιλος LAFARGE, που κατασκευάζει εργοστάσιο στον Καναδά, καύσης τριτογενούς καυσίμου PPF, σε μία χώρα εξαιρετικά αυστηρή σε περιβαλλοντικά θέματα, είναι σε θέση, εφ’ όσον το επιθυμεί να προσαρμοστεί και στις απαιτήσεις της Ελλάδας.

Αρνητική εντύπωση προκάλεσαν τόσο η απουσία του Δήμου Βόλου όσο και του ομίλου LAFARGE από την συζήτηση.

Καλούτσας Αρτέμιος

Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας