Τοποθέτηση “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” σχετικά με τα τρία μεγαλύτερα πάρκα της Αττικής

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 - 15:18

Στην συνεδρίαση της Πέμπτης 9/6 υπήρχε τοποθέτηση της παράταξης μας στο θέμα που αφορούσε τα τρία μεγαλύτερα πάρκα του λεκανοπεδίου Αττικής (Πεδίον Άρεως, Πάρκο Τρίτση και Αττικό Άλσος).

Ο συναγωνιστής Μουλιανάκης Περικλής ανέδειξε την ανεπάρκεια της τωρινής περιφερειακής αρχής, τόνισε πως η συγκεκριμένη συζήτηση με τον τρόπο που διεξήχθη ήταν καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους και τέλος ανέφερε τις προϋποθέσεις που πρέπει να υφίστανται προκειμένου να λειτουργούν ομαλά οι δημόσιοι χώροι (ασφάλεια,λειτουργικότητα, προσβασιμότητα).