Τοποθέτηση Ελληνικής Αυγής για την Αθήνα για το τμήμα μηχανολογικού

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015 - 17:01

Την ανάγκη για αναβάθμιση του Μηχανολογικού τμήματος του Δήμου Αθηναίων επισήμανε η δημοτική σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Δήμητρα Βελέντζα. Δεν είναι δυνατόν η συντήρηση των μηχανημάτων να ανατίθεται σε ιδιώτες και το κόστος να μεταφέρεται στους Δημότες της Αθήνας, όπου την ίδια στιγμή υποβαθμίζει η δημοτική αρχή το μηχανολογικό τμήμα του δήμου, αντί να το αναβαθμίσει, ώστε ο Δήμος Αθηναίων σε καιρούς οικονομικής κρίσης να μειώνει τις δαπάνες, όπου είναι δυνατόν, και να προστατεύει ταυτόχρονα την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων, αντί να τις αυξάνει για να κερδίζουν οι ιδιώτες.