Η Ελληνική Αυγή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για τις Λαϊκές Αγορές

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015 - 15:46

Η Ελληνική Αυγή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για τις Λαϊκές Αγορές

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της Κεντρικής Μακεδονίας ψηφίστηκε ο καθορισμός των νέων ημερήσιων τελών, που πρέπει να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης καθώς και ο τρόπους καταμερισμού τους στις Ομοσπονδίες, τους Δήμους και την Περιφέρεια. Τα νέα τέλη είναι μειωμένα κατά 10%, σε σχέση με αυτά που ίσχυαν πριν, σύμφωνα με την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ αποφασίστηκε η διάθεση ενός μέρους αυτών να διατίθεται για την οικονομική στήριξη ατόμων ευπαθών ομάδων. 

Ο Νίκος Χρυσομάλλης κατά την τοποθέτησή του εκ μέρους της Ελληνικής Αυγής χαρακτήρισε θετική τη μείωση αν και θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, δεδομένης της οικονομικής κρίσης, με σκοπό την ελάφρυνση των επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών. Είναι σημαντικό, είπε, να στηρίξουμε το εισόδημα των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου και παράλληλα να βοηθήσουμε στη συγκράτηση των λιανικών τιμών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Είναι ντροπή στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι, που αδυνατούν να αγοράσουν το καθημερινό φαγητό.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής τόνισε επίσης ότι το μέγιστο πρόβλημα στις Λαϊκές Αγορές εξακολουθούν να είναι οι παράνομοι πωλητές, που εμπορεύονται κατά κύριο λόγο προϊόντα λαθρεμπορίου, χωρίς να καταβάλουν τίποτε. Εκτός από τη μείωση των εσόδων και τα αμφίβολης ποιότητας επικίνδυνα προϊόντα που διακινούν, λειτουργούν αθέμιτα ανταγωνιστικά, κερδοσκοπώντας σε βάρος των νόμιμων πωλητών. Είναι χρέος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να λάβει δραστικά μέτρα με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.