Η Ελληνική Αυγή για την Κεντρική Μακεδονία στο πλευρό των Ελλήνων τευτλοπαραγωγών

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 - 13:40

Η Ελληνική Αυγή για την Κεντρική Μακεδονία στο πλευρό των Ελλήνων τευτλοπαραγωγών

Οι Έλληνες τευτλοπαραγωγοί έχουν πληρώσει πολύ ακριβά την ανικανότητα όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά , τόσο στον τομέα της αγροτικής πολιτικής όσο και στον κλάδο μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής. Αποτελεί χρέος της Ελληνικής Πολιτείας και της σημερινής κυβέρνησης να σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων τευτλοπαραγωγών προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα συνέχισης της παραγωγής τους και να μην καταστεί σύντομα παρελθόν η τευτλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα.

Άμεσα αποδεκτά από την κυβέρνηση πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα αιτήματα των τευτλοπαραγωγών, όπως είναι η άμεση εξόφλησή τους για  την παραγωγή του έτους 2017, η διατήρηση του συμφωνητικού τευτλοκαλλιέργειας 2018 στα ίδια επίπεδα και στους ίδιους όρους με το αντίστοιχο του 2017, η χορήγηση όλων των εφοδίων τευτλοκαλλιέργειας (σπόρων, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων)  από την «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε»  στους τευτλοπαραγωγούς και  η μείωση των εισφορών του ΕΛΓΑ.

Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και  να ενεργήσουν στο εξής με μοναδικό τους σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής και την διαμόρφωσή της με γνώμονα τις εθνικές ανάγκες και όχι τους περιορισμούς και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στήριξη και ανάπτυξη της τευτλοκαλλιέργειας και ταυτόχρονα η βιομηχανική αξιοποίηση της συγκεκριμένης παραγωγής , μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ανόρθωση της εθνικής μας οικονομίας.

Θεσσαλονίκη,19.3.2018 Ελληνική Αυγή για τη Π.Κ.Μ.

Χρυσομάλλης Νικόλαος Επικεφαλής της Παράταξης
Γραικός Φώτιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Σιώης Νικήτας Περιφερειακός Σύμβουλος