Ερώτηση της Ελληνικής Αυγής για την Αττική σχετικά με το ναύδετο της Ύδρας

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016 - 16:16

Ερώτηση της Ελληνικής Αυγής για την Αττική σχετικά με το ναύδετο της Ύδρας

Στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της περιφέρειας Αττικής που οριστικά απεντάσσονται, περιλαμβάνεται έργο που αφορά την τοποθέτηση συστήματος πλωτού μεταλλικού κυλινδρικού ναύδετου ανοιχτής θαλάσσης έξω από το λιμάνι της Ύδρας (πλησίον του νησιού Άγιος Νικόλαος) συνολικού κόστους 248.306,64 ευρώ.

Δεδομένου όμως πως ο συγκεντρωτικός πίνακας που συνόδευε την εισήγηση δεν παρέχει επαρκή πληροφόρηση για το αν κάποιο έργο ολοκληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε αντίστοιχα από άλλο μεγαλύτερης ωριμότητας και αναγκαιότητας,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι:

1) Το συγκεκριμένο έργο είναι έτοιμο προς εξυπηρέτηση των επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων που προσεγγίζουν την Ύδρα ή εκκρεμούν εργασίες ολοκλήρωσης του;
2) Εάν ολοκληρώθηκε γιατί, όπως βεβαιώνουν οι κάτοικοι του νησιού, δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα ή στην αντίθετη περίπτωση προέκυψε κάποιο άλλο έργο που αντικατέστησε το ήδη υπάρχον ;

Περικλής Μουλιανάκης
«Ελληνική Αυγή για την Αττική»