Ερώτηση της Ελληνικής Αυγής για την Αττική σχετικά με την προσφυγή κατά της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για το αποχετευτικό πρόβλημα στο Θριάσιο Πεδίο

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 - 14:52

Ερώτηση της Ελληνικής Αυγής για την Αττική σχετικά με την προσφυγή κατά της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για το αποχετευτικό πρόβλημα στο Θριάσιο Πεδίο

Πρόσφατα εισήχθη νέα προσφυγή κατά της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, μετά την καταδίκη της χώρας πριν 12 χρόνια για το ίδιο ζήτημα, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί να επιβληθεί πρόστιμο τουλάχιστον 17 εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας για το οξύ αποχετευτικό πρόβλημα στο Θριάσιο Πεδίο.

Βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, ο κόλπος της Ελευσίνας θα έπρεπε να έχει σταματήσει να δέχεται ανεπεξέργαστα λύματα από το 1998. Το 2004 η χώρας μας καταδικάστηκε για 1η φορά για την απουσία αποχέτευσης στους όμορους δήμους και για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων από τις βιομηχανίες της περιοχής.

Συναρμόδιοι φορείς για την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων είναι η ΕΥΔΑΠ, η Περιφέρεια Αττικής και οι όμοροι δήμοι.

Σύμφωνα με την επιτροπή, ο βιολογικός καθαρισμός έχει μεν ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία από το 2012, ωστόσο μόνο ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό (28%) των αστικών λυμάτων της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου υπόκειται έως τώρα σε συλλογή και επεξεργασία.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι:

Τι περαιτέρω ενημέρωση υπάρχει σχετικά με την εν λόγω προσφυγή;

Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκαν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα έργα και δεν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα για την αποφυγή αυτής της εξέλιξης;

Ηλίας Παναγιώταρος
«Ελληνική Αυγή για την Αττικη»