Ερώτηση της “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” σχετικά με την παραβατική συμπεριφορά ρομά στο Σχιστό Πειραιώς

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 - 14:45

Ερώτηση της “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” σχετικά με την παραβατική συμπεριφορά ρομά στο Σχιστό Πειραιώς

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής Σχιστού Πειραιώς, η κατάσταση από την μόνιμη παρουσία τσιγγάνων στην ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη, κάτι για το οποίο έχουν ενημερώσει επανειλημμένα τις αρμόδιες αρχές χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Αναφέρονται συνεχώς κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους τους ταυτόχρονα με τους μεγάλους κινδύνους για την δημόσια υγεία που προκύπτουν λόγω του αντισυμβατικού τρόπου ζωής που υιοθετούν.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι:

1) Για ποιο λόγο η περιφερειακή αρχή αδιαφορεί στις συνεχόμενες εκκλήσεις των κατοίκων της περιοχής;

2) Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής (δ/νση περιβάλλοντος κ.λπ.) θα πράξουν άμεσα τα δέοντα ως οφείλουν;

Μουλιανάκης Περικλής
«Ελληνική Αυγή για την Αττική»