Ερώτηση της “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” σχετικά με την βελτίωση του επαρχιακού δρόμου Γαλατά

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 - 17:18

Ερώτηση της “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” σχετικά με την βελτίωση του επαρχιακού δρόμου Γαλατά

Στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της περιφέρειας Αττικής έτους 2017, περιλαμβάνεται το έργο που αφορά την μελέτη για την βελτίωση της επαρχιακής οδού Γαλατά - Λεμονοδάσους προς Ερμιόνη, από Γαλατά μέχρι τα όρια του Ν. Πειραιά με το Ν. Αργολίδας προτεινόμενου προϋπολογισμού 1.195.000 ευρώ.

Σημειωτέον πως το παρόν έργο είχε δρομολογηθεί παλαιότερα και ακυρώθηκε η ολοκλήρωση του εξαιτίας προβλημάτων πίστωσης γεγονός που ανάγκασε το αρμόδιο τεχνικό γραφείο να καταγγείλει την σύμβαση και να αποζημιωθεί για αυτό.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι:

1) Γιατί το κόστος της μελέτης αυτής εκτοξεύθηκε σε τέτοιο βαθμό (200.000 ευρώ η προηγούμενη μελέτη και 1.195.000 ευρώ η τωρινή);
2) Θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της προηγούμενης μελέτης δεδομένου πως είχε ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της και από το δεύτερο είχαν επίσης ολοκληρωθεί οι τοπογραφικές αποτυπώσεις;
3) Δεδομένης της δημοσιονομικής ασφυξίας και εφόσον για το έτος 2017 προβλέπεται μόνο πίστωση 204.161,04 ευρώ επί συνόλου 1.195.000 ευρώ, ποιες εγγυήσεις υπάρχουν ότι δεν θα εμφανιστούν ξανά στο μέλλον αντίστοιχα προβλήματα χρηματοδότησης;

Μουλιανάκης Περικλής
«Ελληνική Αυγή για την Αττική»