Ερώτηση της “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” για το Χατζηκυριάκειο ίδρυμα

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 - 18:42

Ερώτηση της “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” για το Χατζηκυριάκειο ίδρυμα

Σύμφωνα με δημόσια επιστολή του κ. Γκίκα Ν. προέδρου του Δ.Σ. Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος, το εν λόγω ίδρυμα βρίσκεται σε τραγική οικονομική κατάσταση η οποία επιβαρύνεται από το υπέρογκο ποσό του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2016 (112.000 ευρώ) που υποχρεούται να καταβάλλει.
Επιπρόσθετα η διαμορφωθείσα κατάσταση υποχρεώνει δυστυχώς το συγκεκριμένο ίδρυμα παιδικής προστασίας να περιορίσει δραστικά τα προγράμματα που λειτουργούν στις δομές του.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι:

1) Το αρμόδιο τμήμα της περιφέρειας Αττικής (διεύθυνση κοινωφελών περιουσιών) είναι ενήμερο της κατάστασης και αν ναι έχει ενημερώσει αντίστοιχα τους καθ’ ύλην αρμόδιους ;
2) Προτίθεται να αναλάβει η περιφερειακή αρχή πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα για την διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος;

Μουλιανάκης Περικλής                
«Ελληνική Αυγή για την Αττική»