Ερώτηση της “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” για την απαράδεκτη εγκατάλειψη του Υμηττού

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 - 17:02

Ερώτηση της “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” για την απαράδεκτη εγκατάλειψη του Υμηττού

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα η εικόνα που καταγράφεται στον Υμηττό, τον κυριότερο ουσιαστικά πνεύμονα πρασίνου της Αττικής είναι αποκαρδιωτική. Το φωτογραφικό υλικό και οι μαρτυρίες που τα συνοδεύουν αποδεικνύουν εκτεταμένη ρύπανση από απορρίμματα και μπάζα, ορατό κίνδυνο πυρκαγιάς, έλλειψη αστυνόμευσης και όψη εγκατάλειψης συνολικά στο μεγαλύτερο μέρος, συνεπεία εκτός της ασυνειδησίας και της έλλειψης σε τεχνικά μέσα και προσωπικό.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι:

1) Έχει καταγράψει και ενημερώσει αντίστοιχα η περιφερειακή αρχή τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ανωτέρω ελλείψεις που παρατηρούνται;

2) Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς (Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού, οικείο δασαρχείο, αρμόδια υπουργεία κ.λπ.) κρίνεται ικανοποιητική;

3) Ποια προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί για να αποτραπούν παραβατικά φαινόμενα κάθε μορφής;

Μουλιανάκης Περικλής
«Ελληνική Αυγή για την Αττική»