Ερώτηση σχετικά με την άδεια λειτουργίας υπόγειου πάρκινγκ του Mall Athens

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 - 14:14

Ερώτηση σχετικά με την άδεια λειτουργίας υπόγειου πάρκινγκ του Mall Athens

Θέμα: Γραπτή επερώτηση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου.

Με έγγραφο της τον Ιούνιο του 2016 η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν εντολής του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ενημέρωσε την ιδιοκτήτρια εταιρεία LAMDA OLYMPIA VILLAGE του MALL ATHENS ότι θα κινήσει τις διαδικασίες σφράγισης του στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων λόγω λήξης της άδειας του από τις 08/12/2015.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια εταιρεία με σχετικό έγγραφο που απέστειλε "Η ημερολογιακή λήξη της ισχύος λειτουργίας του σταθμού αυτοκινήτων δεν μπορεί να καταλογιστεί ως ευθύνη της, καθώς η ίδια έχει κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ο σταθμός πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη σύννομη λειτουργία του και η μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας δεν είναι παρά τυπικοφανής έλλειψη που δεν επηρεάζει στο ελάχιστο τον ουσιαστικά απόλυτα νόμιμο τρόπο λειτουργίας του".

Ερωτάται η κα Περιφερειάρχης και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες:

1) Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με το θέμα και τι εξέλιξη υπάρχει όσον αφορά την λειτουργία του υπόγειου πάρκινγκ;

2) Τι ενημέρωση υπάρχει από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος σε ότι αφορά την συμμόρφωση της εταιρείας με τις αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας το MALL ATHENS θεωρείται αυθαίρετο και κατεδαφιστέο και βαρύνεται με πρόστιμο ανέγερσης;

Τρίτη 19/07/2016
Αρ. πρωτ.: 45
«Ελληνική Αυγή για την Αττική»
Ηλίας Παναγιώταρος