Ερώτηση “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” σχετικά με τις άδειες λαϊκών αγορών

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 - 17:39

Ερώτηση “Ελληνικής Αυγής για την Αττική” σχετικά με τις άδειες λαϊκών αγορών

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία χορήγησης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών αφορούσε έως τώρα Έλληνες πολίτες, πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενείς. 

Η δε σχετική αναλογία σε ποσόστωση ήταν 25% για πολύτεκνους, 25% για ΑΜΕΑ, 25% για ανέργους και 25% για νόμιμους υπαλλήλους λαϊκών αγορών.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι:

1) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή την στιγμή η συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου αυτών των αιτήσεων ;

2) Θα τηρηθεί για αυτή την χρονιά η ανωτέρω ποσόστωση ή αληθεύουν οι πληροφορίες πως η περιφερειακή αρχή προτίθεται να μειώσει κατά 5% το ποσοστό κάθε κατηγορίας ώστε να εξασφαλίσει αντίστοιχα ποσοστό 20% για χορήγηση αδειών σε λαθρομετανάστες;

Μουλιανάκης Περικλής                
«Ελληνική Αυγή για την Αττική»