Επερώτηση Ελληνικής Αυγής για την Κεντρική Μακεδονία σχετικά με την άθλια κατάσταση των αρδευτικών

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016 - 19:33

Επερώτηση Ελληνικής Αυγής για την Κεντρική Μακεδονία σχετικά με την άθλια κατάσταση των αρδευτικών

Συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στις 19 Οκτωβρίου 2016 η Επερώτηση της Ελληνικής Αυγής, με εισηγητή τον Ν. Χρυσομάλλη, για την άθλια κατάσταση των αρδευτικών έργων στην περιοχή ευθύνης της.
Το αρδευτικό δίκτυο και τα αντλιοστάσια στην περιοχή του ΓΟΕΒ πεδιάδων Λαγκαδά – Θεσσαλονίκης έχει καταστεί απαρχαιωμένο και χρειάζεται συντήρηση, καθώς έχουν κατασκευαστεί στη δεκαετία του 1950.
Επίσης στην περιοχή των Γιαννιτσών, όπου υπάρχουν 46 αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κατασκευασμένα στη δεκαετία του 1980, έχουν σημειωθεί αλλεπάλληλες κλοπές μετασχηματιστών για να πουληθεί ο χαλκός, με τις φθορές να ξεπερνούν τις 20.000€ κατά περίπτωση.  
Η διοίκηση της Περιφέρειας προσπάθησε να δικαιολογήσει την συσσωρευμένη αδιαφορία της πολλών ετών, μεταθέτοντας τις ευθύνες της στην υποχρηματοδότηση από τη μεριά των εκάστοτε κυβερνήσεων και ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σύντομα. 
Η Ελληνική Αυγή επιμένει στην θεώρηση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής ως την αιχμή του δόρατος για την προοπτική της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και θα παρακολουθεί το θέμα, πιέζοντας για τη βελτίωση των υποδομών που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.