Ελληνική Αυγή για την Κρήτη: Ερώτηση για την προστασία της ελληνικής τσικουδιάς

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 - 14:54

Ελληνική Αυγή για την Κρήτη: Ερώτηση για την προστασία της ελληνικής τσικουδιάς

Eρώτηση προς την Περιφέρεια Κρήτης κατέθεσε η Ελληνική Αυγή για την Κρήτη, με αφορμή την παρέλευση της προθεσμίας αντικατάστασης του νέου κανονισμού αλκοολούχων ποτών, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον της τσικουδιάς.

Στο κείμενο αναφέρονται τα εξής:

Στις 10 Μαρτίου η Ελληνική κυβέρνηση έχασε τις προθεσμίες της Ε.Ε για την αντικατάσταση του νέου κανονισμού αλκοολούχων ποτών οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την ρακί, το τσίπουρο, το ούζο και την Χιώτικη μαστίχα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πιάστηκε ακόμα μία φορά στα πράσα, όπως με την ελεύθερη εισαγωγή ελαιόλαδου από την Αφρική το 2014 δείχνοντας ανικανότητα και πλήρη έλλειψη αντανακλαστικών.

Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αντικατάσταση του κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά – (Ε.Κ.) 110/2008-  με έναν νέο κανονισμό, με στόχο την ευθυγράμμιση με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητές της.

Ο νέος όμως  κανονισμός δίνει μεγάλες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα οι αλλαγές που θα γίνουν να θίγουν την προστασία ονομασίας προέλευσης των ελληνικών ποτών, όπως έγινε και με την φέτα. Το πλήγμα στους παραγωγούς θα είναι καταστροφικό, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματα στην παραγωγή και το όνομα ενώ είναι βέβαιο πως θα προκύψει αθέμιτος ανταγωνισμός από άλλα κράτη.

Ερώτηση:

Η περιφέρεια Κρήτης γνωρίζει αυτό το γεγονός;
Και αν ναι τι προτίθεται να πράξει για την επερχόμενη καταστροφή στην παραγωγή της τσικουδιάς;