Ανακοίνωση Ελληνικής Αυγής για το Ιόνιο για την ένωση των Επτανήσων με την Μητέρα - Ελλάδα

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 - 12:58

Ανακοίνωση Ελληνικής Αυγής για το Ιόνιο για την ένωση των Επτανήσων με την Μητέρα - Ελλάδα

«Επειδή η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εθνικότις εκάστου λαού είναι δικαιώματα φυσικά και απαράγραπτα. Επειδή ο λαός της Επτανήσου, απαρτίζων μέρος αναπόσπαστον της Ελληνικής φυλής, στερείται σήμερον της πραγματικής απολαυής και εξασκήσεως των τοιούτων δικαιωμάτων. Επειδή, προς τοις άλλοις, εξέλειψαν πλέον αι αφορμαί, ένεκα των οποίων ετέθη υπό την Αγγλικήν Προστασίαν, δυνάμει συνθήκης εις την οποίαν ουδεμίαν ποτέ έδωκε συγκατάθεσιν. Επειδή τέλος μέρις τις της ελληνικής φυλής, εις την οποίαν ανήκει, δηλαδή η απελευθερωμένη Ελλάς, απέκτησε τα κυριαρχικά και εθνικά αυτής δικαιώματα. Δι’ όλα αυτά η πρώτη ελευθέρα Βουλή των Αντιπροσώπων της Επτανήσου,

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι η ομόθυμος, στερεά και αμετάτρεπτος θέλησις τού επτανησιακού λαού, είναι η ανάκτησις της ανεξαρτησίας του και η ένωσις αυτού με το λοιπόν έθνος του, την απελευθερωμένην Ελλάδα.»

21/5/1864: Η ιστορική ημερομηνία για τους Επτανήσιους Έλληνες.

Η ημερομηνία της οριστικής εκπλήρωσης των εθνικών πόθων του Επτανησιακού λαού, που με οδηγό το ελεύθερο πνεύμα της Ελληνικής φυλής αλλά και τον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821 στην ηπειρωτική χώρα, αγωνίστηκε, πνεύμα και σώμα, να αποτινάξει τον αποικιοκρατικό ζυγό των Δυτικών και να ενωθεί με την Μητέρα – Ελλάδα.

Τον κίνδυνο ενός νέου, σκληρού αποικιοκρατικού ζυγού αντιμετωπίζει και σήμερα η πατρίδα μας γι`αυτό και ο τότε αγώνας του Επτανησιακού λαού πρέπει να αποτελέσει,για όλους τους Έλληνες, ένα ακόμη κίνητρο συστράτευσης δίπλα στον αγώνα που,καθημερινά,δίνει το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα για Πατρίδα, Πίστη και Ελευθερία, απέναντι στον φιλελεύθερο και νεο-αριστερό εθνομηδενισμό.

Η Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο τιμά τον αγώνα των Επτανήσιων Ελλήνων για ελευθερία και Εθνική ανεξαρτησία ενώ την ίδια στιγμή η σκέψη μας συνεχίζει να βρίσκεται σ’ εκείνο το κομμάτι του Ελληνισμού που παραμένει ακόμα σκλαβωμένο.