Ανακοίνωση Ελληνικής Αυγής για την Κεντρική Μακεδονία σχετικά με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016 - 15:36

Ανακοίνωση Ελληνικής Αυγής για την Κεντρική Μακεδονία σχετικά με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 συζητήθηκε η έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 
Για την Ελληνική Αυγή τοποθετήθηκε ο Νικόλαος Χρυσομάλλης, ο οποίος απέρριψε την εισήγηση της πλειοψηφίας καταθέτοντας ξεχωριστή πρόταση και, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι «Για μας τα Aστικά Στερεά Απορρίμματα (ΑΣΑ) έχουν αξία. Καμία σκέψη δεν μπορεί να γίνει για κατασκευή των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που, εκτός των άλλων, υπονομεύουν κάθε προσπάθεια εναλλακτικής διαχείρισης, ανακύκλωσης – κομποστοποίησης – κ.λ.π. και ταυτόχρονα εκτοξεύουν το κόστος, που φυσικά μετακυλύεται στους πολίτες. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε ανάμειξη ιδιωτών στη διαχείριση απορριμμάτων». Στη συνέχεια κατέθεσε τις εξειδικευμένες προτάσεις της παράταξης, που επιγραμματικά περιλαμβάνουν τα εξής θέματα: 
•Καμία επιχειρηματική αξιοποίηση / ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.
•Δημιουργία δημόσιου φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με κοινωνικό έλεγχο.
•Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών από παράνομες χωματερές που κλείνουν άμεσα.
•Καμία αύξηση των δημοτικών τελών. 
•Προστασία των θέσεων εργασίας και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων.
•Το κέρδος που θα προκύψει από την διαχείριση ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, θα χρηματοδοτήσει  νέες, καθαρές, θέσεις εργασίας.

Στην Ελληνική Αυγή κάθε συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να υπηρετεί το τρίπτυχο: 

Δημόσιο συμφέρον – Δημόσια υγεία - Ανακύκλωση στην πηγή
Όποιος ρυπαίνει πληρώνει – Όποιος συμμετέχει ανταμείβεται 
Δημόσια διαχείριση των απορριμμάτων.
Σύνθημά μας: Tα σκουπίδια είναι χρυσός – ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ! ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟ!